zapisy

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Jeśli chcesz wziąć udział w rajdzie turystyczno-nawigacyjnym, musisz się na niego zapisać poprzez formularz zgłoszeniowy. Na każdy rajd organizowany przez Stowarzyszenie Kaszuki Mazuki obowiązują oddzielne zapisy, w konkretnych terminach dopasowanych do poszczególnego rajdu. Każdorazowo przy rozpoczęciu zapisów na naszej stronie głównej udostępniamy formularz, który należy wypełnić.

ZWRÓĆ UWAGĘ PRZY ZGŁOSZENIU!
1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez wszystkich członków załogi, niezależnie od tego czy są wpisani na listę startową czy nie. Regulamin imprez znajdziesz tu [KLIK!].
2. Na każdym rajdzie możemy ustalić maksymalną ilość zgłoszeń. Oznacza to, że zgłoszenia po terminie lub w dniu rajdu mogą nie zostać przyjęte z powodu wcześniejszego zapełniania listy startowej. Dlatego zapraszamy do wysyłania szybszego wysłania zgłoszenia. Jeśli otrzymamy zgłoszenie po zapełnieniu listy startowej, poinformujemy o tym indywidualnie na kontakt podany w zgłoszeniu.

WPISOWE
Aby potwierdzić swój udział w Rajdzie, należy opłacić wpisowe na rajd. Kwota wpisowego na Rajdzie wynosi:
– 60 złotych dla zgłoszeń wysłanych w terminach
– 80 złotych dla zgłoszeń wysłanych po terminie
– 100 złotych dla zgłoszeń w dniu rajdu
E-mailowe potwierdzenia zgłoszeń następują dopiero po zaksięgowaniu wpisowego na koncie!

Dane do przelewu:
stowarzyszenie Kaszuki Mazuki
al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
nr konta: 80 1750 0012 0000 0000 3682 1027 (Raiffeisen POLBANK)
tytułem: Darowizna, imię i nazwisko kierowcy


 • NAJBLIŻSZE RAJDY
  terminy rajdów ogłosimy wkrótce

 • MINIONE RAJDY
  19/20 IX 2009 I Rajd Ikarusa
  4/5 IX 2010 II Rajd Ikarusa
  10/11 IX 2011 III Rajd Ikarusa
  14-15 IV 2012 I Rajd Autosana
  15/16 IX 2012 IV Rajd Ikarusa
  27 X 2012 Rajd Końca Świata
  13-14 IV 2013 II Rajd Autosana
  14/15 IX 2013 V Rajd Ikarusa
  16 XI 2013 Niepodległy Rajd
  11-12 IV 2015 III Rajd Autosana
  12/13 IX 2015 VI Rajd Ikarusa
  16-17 IV 2016 IV Rajd Autosana
  24/25 IX 2016 VII Rajd Ikarusa
  8 I 2017 Rajd motoWOŚP
  1-2 IV 2017 V Rajd Autosana
  30 IV 2017 Rajd James Bond
  2/3 IX 2017 VIII Rajd Ikarusa
  9 XII 2017 LastMinute Santa
  6 I 2018 II Rajd motoWOŚP
  14-15 IV 2018 VI Rajd Autosana
  30 VI 2018 Rajd Poszukiwany, Poszukiwana!
  8/9 IX 2018 IX Rajd Ikarusa
  9 XII 2018 II Last Minute Santa
  6 I 2019 III Rajd motoWOŚP
  13-14 IV 2019 VII Rajd Autosana