zapisy

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia dzielimy na pojazdy, którymi poruszać się będą ekipy na Rajdzie:
– pojazdy o masie całkowitej poniżej 3,5 tony
– pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

V RAJD AUTOSANA – 14-15 IV 2018
Terminy zgłoszeń:
– pojazdy o masie całkowitej poniżej 3,5 tony: 15.03.-5.04.2018.
– pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony: 15-20.03.2018.

RAJD POSZUKIWANY, POSZUKIWANA – 30 VI 2018
Terminy zgłoszeń: 20.05.-15.06.2018.

VIII RAJD IKARUSA – 15/16 IX 2018
Terminy zgłoszeń:
– pojazdy o masie całkowitej poniżej 3,5 tony: 1.08.-7.09.2018.
– pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony: 1-10.08.2018.

II LAST MINUTE SANTA – 8 XII 2018
Terminy zgłoszeń: 20.11.-5.12.2018.

WAŻNE
1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez wszystkich członków załogi, niezależnie od tego czy są wpisani na listę startową czy nie.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego.
3. Liczba miejsc ograniczona. Oznacza to, że zgłoszenia po terminie lub w dniu rajdu mogą nie zostać przyjęte z powodu wcześniejszego zapełniania listy startowej.

REGULAMIN IMPREZ

WPISOWE
Kwota wpisowego na Rajdzie wynosi:
– 60 złotych dla zgłoszeń wysłanych w terminach
– 80 złotych dla zgłoszeń wysłanych po terminie
– 100 złotych dla zgłoszeń w dniu rajdu

Dane do przelewu:
stowarzyszenie Kaszuki Mazuki
al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
nr konta: 80 1750 0012 0000 0000 3682 1027 (Raiffeisen POLBANK)
tytułem: Darowizna, imię i nazwisko kierowcy


 • NAJBLIŻSZE RAJDY
  30 VI 2018 Rajd "Poszukiwany, Poszukiwana!"
  15-16 IX 2018 IX Rajd Ikarusa
  8 XII 2018 II Last Minute Santa

  MINIONE RAJDY
  19/20 IX 2009 I Rajd Ikarusa
  4/5 IX 2010 II Rajd Ikarusa
  10/11 IX 2011 III Rajd Ikarusa
  14-15 IV 2012 I Rajd Autosana
  15/16 IX 2012 IV Rajd Ikarusa
  27 X 2012 Rajd Końca Świata
  13-14 IX 2013 II Rajd Autosana
  14/15 IX 2013 V Rajd Ikarusa
  16 XI 2013 Niepodległy Rajd
  11-12 IV 2015 III Rajd Autosana
  12/13 IX 2015 VI Rajd Ikarusa
  16-17 IV 2016 IV Rajd Autosana
  24/25 IX 2016 VII Rajd Ikarusa
  8 I 2017 Rajd motoWOŚP
  1-2 IV 2017 V Rajd Autosana
  30 IV 2017 Rajd James Bond
  2/3 IX 2017 VIII Rajd Ikarusa
  9 XII 2017 LastMinute Santa
  6 I 2018 II Rajd motoWOŚP
  14-15 IV 2018 VI Rajd Autosana