o nas

add

Wszystkie rajdy organizujemy dla Was jako Stowarzyszenie Kaszuki Mazuki. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000655649. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk, a podstawową jednostką terytorialną na płaszczyźnie działalności – województwo pomorskie. Działalność stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie członków we wszystkich podejmowanych pracach i przedsięwzięciach.

Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie tworzą ludzie, którzy pasjonują się aktywnymi formami spędzania czasu oraz samym Pomorzem pod różnymi jego aspektami (historycznymi, turystycznymi, motoryzacyjnymi, komunikacyjnymi, itp.). Swoją pasję i wiedzę chcemy przekazać innym w ciekawy, mało popularny sposób, organizując regularne i okolicznościowe rajdy turystyczno-nawigacyjne na terenach aglomeracji oraz reszty województwa. Organizacja wzięła się z potrzeby promowania aktywnej formy spędzania czasu przy równoczesnym poznawaniu ciekawych i niekoniecznie znanych miejsc w aglomeracji gdańskiej i na Pomorzu.

Jak to się zaczęło?
Pierwszym rajdem zorganizowanym od początku do końca przez naszą ekipę był I Rajd Ikarusa we wrześniu 2009r. Po nieprzewidywanym sukcesie tego rajdu, zaczęliśmy organizować kolejne rajdy. Z czasem zyskiwania doświadczenia i rozwijaniu pomysłów, zostało utworzone Stowarzyszenie Kaszuki Mazuki.

Dlaczego akurat Ikarus? Czemu Autosan?
W styczniu 2009 r. bezpowrotnie wycofano z eksploatacji gdańskiej komunikacji miejskiej autobusy marki Ikarus, które przez dziesiątki lat królowały na ulicach całej Polski. Choć pojazdy te ustąpiły miejsca nowoczesnemu taborowi, to wciąż wiele osób – mimo niskiego komfortu podróży – wspomina je z sentymentem. Z chęci zachowania pamięci o legendzie dróg i jednoczesnej promocji transportu zbiorowego w Gdańsku i jego rejonów, uznaliśmy nazwę „Rajd Ikarusa” idealną dla naszej imprezy… Szczególnie, że właśnie początki eventu miały miejsce również w 2009 r.
Po latach doświadczeń rozszerzyliśmy inicjatywę rajdów, organizując Rajdy na terenach Pomorza. Mając już w zanadrzu Rajd Ikarusa, nazwa nowej serii Rajdów samoistnie przybrała nazwę Autosana – zważywszy, że firma ta pochodzi z Polski, a sam rajd też ma na celu zwrócić uwagę na międzymiastową komunikację publiczną obsługiwaną często właśnie Autosanami… Dodatkowo organizujemy rajdy o zmiennej tematyce, jak np. Rajd Końca Świata przez końce świata województwa czy Niepodległy Rajd związany z niepodległością Polski.

Dlaczego stowarzyszenie nazywa się Kaszuki Mazuki?
Kilka lat temu, w 2011 roku przygotowując jedną z edycji Rajdu Ikarusa, robiliśmy notatki podczas nocnego objazdu trasy… Było mega ciemno, bujało w samochodzie, więc objazdowy pilot napisał niewyraźnie pytanie. Pytanie, które jak przepisywał na czysto w komputerze przed następnym objazdem, brzmiało nieco inaczej niż miało brzmieć pierwotnie… Miało brzmieć: „Jakie małe dostawcze Suzuki widzisz na wprost? Odp: Carry”. Brzmiało jednak: „Jakie maty dostawcze kaszuki mazuki widzisz na wprost? Odp. Cerny.” Oczywiście nie zabrakło jeszcze komentarza, że „LOL, ale to głupie” i mnóstwa śmiechu. Dobrze, że na jednym objeździe trasy nie poprzestajemy i sprawdziliśmy takie swoje kwiatki… I właśnie ten oto „kwiatek” został nam w pamięci do tego momentu stworzenia naszego stowarzyszenia z naszą autorską nazwą… Także absolutnie nie należy doszukiwać się jakiegokolwiek znaczenia, bo „Kaszuki Mazuki” to absolutny neologizm.


 • NAJBLIŻSZE RAJDY
  13/14 IV 2019 VII Rajd Autosana
  więcej rajdów ogłosimy wkrótce :)

 • MINIONE RAJDY
  19/20 IX 2009 I Rajd Ikarusa
  4/5 IX 2010 II Rajd Ikarusa
  10/11 IX 2011 III Rajd Ikarusa
  14-15 IV 2012 I Rajd Autosana
  15/16 IX 2012 IV Rajd Ikarusa
  27 X 2012 Rajd Końca Świata
  13-14 IX 2013 II Rajd Autosana
  14/15 IX 2013 V Rajd Ikarusa
  16 XI 2013 Niepodległy Rajd
  11-12 IV 2015 III Rajd Autosana
  12/13 IX 2015 VI Rajd Ikarusa
  16-17 IV 2016 IV Rajd Autosana
  24/25 IX 2016 VII Rajd Ikarusa
  8 I 2017 Rajd motoWOŚP
  1-2 IV 2017 V Rajd Autosana
  30 IV 2017 Rajd James Bond
  2/3 IX 2017 VIII Rajd Ikarusa
  9 XII 2017 LastMinute Santa
  6 I 2018 II Rajd motoWOŚP
  14-15 IV 2018 VI Rajd Autosana
  30 VI 2018 Rajd Poszukiwany, Poszukiwana!
  8/9 IX 2018 IX Rajd Ikarusa
  9 XII 2018 II Last Minute Santa
  6 I 2019 III Rajd motoWOŚP